Sudoku.ZettaHost.bg

Онлайн Судоку игра

Щракнете върху клетката и въведете номера с клавиатурата.

Целта на играта Судоку

1. Да няма дублиране на цифрите 1-9 хоризонтално.
2. Да няма дублиране на цифрите 1-9 вертикално.
3. Да няма дублиране на цифрите 1-9 в 3x3 клетъчни групи.